TASOVICE

Nové web. stránky: www.knihovnatasovice.webk.cz

17. 5. 2016 online katalog:zde 

Webové stránky byly ukončeny.

Informace pouze na nových web. stránkách.

 

 

 

Sbíráme víčka

  Čtenářské přihlášky  : pro dospělé   a  pro děti do 15 let  

   Seznam nových knih   a    výměnného fondu

 

 
aktualizováno: 10.1.2017